Filter

APP, LEO , FLYGT, LOWARA panardinami siurbliai pramonei, žemės ūkio, vandenvalos įmonėms ir namams.

Naudojami individualiuose namuose, kotedžuose, sodybose, kur nėra įrengta centralizuoto nuotekų šalinimo tinklo, montuojami nuotekų siurbliai (fekaliniai siurbliai), kurių paskirtis perpumpuoti nuotekas į biologinius nuotekų valymo įrenginius ar į centralizuotas kanalizacijos trasas.

Panardinami fekaliniai, nuotekų siurbliai skirti užterštam vandeniui, fekalinėms nuotekoms, gruntinių vandenų su dumblu ir smėliu pumpavimui, drenavimui ir purvo nusiurbimui.

Nuotekų siurbliai yra pilnai panardinami į perpumpuojamą skystį. Šio tipo siurbliai montuojami siurblinės dugne. Fekaliniai siurbliai rezervuaruose yra pastatomi ant dugno, dėl to siurblys apatinėje dalyje turi specialias kojeles. Kai naudojama automatinė jungtis, tai siurblinės dugne yra pritvirtinamas kalaus ketaus atrama alkūnė. Prie jos yra jungiamas išmetimo vamzdis ir siurblio nuleidimo kreipiančiosios. Kreipiančiųjų pagalba siurblys yra nuleidžiamas į dugną, kur jis automatiškai susijungia su išmetimo vamzdžiu.

Panardinami fekaliniai nuotekų siurbliai yra komplektuojami su skysčio lygio plūdėmis, kurios užtikrina pilnai automatinį siurblio darbo režimą.

NUOTEKŲ SIURBLIŲ DARBO RATŲ TIPAI

 Vortex tipo darbo ratai. Jie veikia sūkuriniu principu. Darbo ratas yra sumontuotas giliai siurblio korpuso viduje ir besisukdamas sudaro skysčio sūkurį, tuo tarpu pats darbo ratas minimaliai kontaktuoja su perpumpuojama terpe. Todėl optimalus pasirinkimas skysčiams, kurie turi savyje abrazyvinių dalelių, didelio skersmens priemaišas.

Vieno kanalo darbo ratai. Šie ratai pasižymi aukštu hidrauliniu naudingumo koeficientu ir mažomis energijos sąnaudomis. Šiame darbo rate yra viena spiralės pavidalo mentė. Tarpai tarp mentės apvijų yra dideli, tai padeda išvengti plaušinių priemaišų apsivyniojimo.

Multikanaliniai (daugiakanaliai) darbo ratai. Šie ratai pasižymi aukštu hidrauliniu naudingumo koeficientu ir mažomis energijos sąnaudomis. Šiuose darbo ratuose yra kelios mentės bet atstumai tarp jų yra pakankamai dideli, todėl kietų priemaišų praeinamumas yra didelis.

Darbo ratai su smulkintuvais. Jie yra naudojami buities, popieriaus, tekstilės ir kitose pramonės srityse. Tinka pumpuoti fekalines nuotekas, įvairius stipriai užterštus skysčius su pluoštinėmis priemaišomis. Darbo ratai su smulkintuvais tirštoms masėms yra naudojami žemės ūkyje, buityje, valymo įrengimuose ir kitose pramonės srityse. Darbo ratai skirti pumpuoti skystą mėšlą, dumblą, fekalines nuotekas ir įvairius stipriai užterštus skysčius su pluoštinėmis priemaišomis.