Filter

Flygt nuotekų ir drenažiniai siurbliai yra aukštos kokybės gaminiai, skirti ilgam ir patikimam darbui.

Priklausomai nuo hidraulinės dalies konstrukcijos siurbliai naudojami siurbti:

M- versija

− nuotekoms;
− nuotekoms, kuriose esančius nešmenis reikia susmulkinti;

B, C, D, F- versijos

− nuotekoms;

− skystam mėšlui;

− dumblui;

− drenažiniam vandeniui;

− nuotekoms, kuriose esančius nešmenis reikia susmulkinti.

Siurbliai gali būti skirti stacionariam montavimui arba kilnojami su šlanga ir stovu.

Kartais siurblys gali būti montuojamas sausai ant stovo ir pajungtas tiesiai prie siurbimo ir spaudimo linijos.

Skysčio temperatūra: max. 40 ̊C. Siurblys gali dirbti pilnu debitu tik tuo atveju, jeigu daugiau kaip pusė statoriaus korpuso yra panardinta.

Gali būti siurbliai skirti siurbti skysčiams, kurių temperatūra yra iki 90 ̊C. Esant didesnėms temperatūroms siurblys, dirbdamas pilnu galingumu turi būti visiškai panardintas. Ex siurbliai negali siurbti karštesnio negu 400 ̊C skysčio.

Skysčio tankis: ne didesnis kaip 1100 kg/m3.

Siurbiamo skysčio pH: 6–13 ketus.
Siurbiamo skysčio pH: 3–14 nerūdijantis plienas.

Panardinimo gylis: ne daugiau 20 m.

Konstrukcija

Flygt siurblys yra panardinamas, elektros variklio varomas įrengimas:

1. Sparnuotė

Siurbliai gali būti tiekiami su kelių tipų sparnuotėmis skirtomis įvairių skysčių ir skirtingų debitų persiurbimui.

2. Veleno riebokšliai

Siurblys turi du mechaninius riebokšlius – vidinį ir išorinį su tarp jų esančia tepalo kamera.

3. Velenas

Velenas su rotoriumi sudaro vieną siurblio mazgą. Veleno medžiaga – nerūdijantis plienas.

4. Guoliai

Palaikantis guolis yra vienos eilės rutulinis guolis

Pagrindinis rotoriaus guolis yra dvieilis radialusis atraminis rutulinis.

5. Tepalo kamera

Tepalas tepa ir aušina guolius ir yra buferis tarp siurblio korpuso ir elektros variklio.

6. Variklis

Vienfazis ar trifazis indukcinnis variklis 50 arba 60 Hz

Variklis paleidimui gali būti pajungtas tiesiogiai, žvaigžde arba trikampiu.

Variklis gali dirbti pastoviu arba pertraukiamu režimu. Paleidimų (tolygiai pasiskirsčiusių) skaičius valandos bėgyje neturi viršyti 15.

Flygt varikliai yra išbandyti pagal IEC 34-1.

Statoriaus izoliacijos klasė yra F (155 ̊C, 310 ̊F). Variklis gali užtikrinti nominalią galią esant ±5% nominalios įtampos svyravimui. Esant ±10% nominalios įtampos svyravimui siurblys dirbs neperkaisdamas, bet neužtikrins pastovaus pilno našumo. Skirtumas tarp fazių neturi viršyti 2%.

7. Kontrolės prietaisai

Siurblyje gali būti sumontuoti davikliai signalizuojantys apie vandenį, patekusį į tepalą* ir/ arba statoriaus korpusą.

* Netaikoma Ex-siurbliams.