Filter

Parduodame August, Asio, Biomax, Buiteka ir kt. biologinio nuotekų valymo įrenginius ir nuotekų kaupimo rezervuarus. Atliekama paleidimo ir derinimo darbus.

Biologiniais buitinių nuotekų valymo įrenginiais išvalytos nuotekos gali būti šalinamos į aplinką. Galima nuvesti į melioracijos griovius, kitus atvirus pratekančius vandens telkinius, bei išvalytas nuotekas galima filtruoti į gruntą per filtracinius šulinius ar laukus. Tokį išvalytą vandenį taip pat galima naudoti vejų laistymui ir kitoms reikmėms.