Filter

WTR Baltic priklauso WTR holdingui ir yra jos oficialus atstovas Baltijos šalyse.
WTR naudoja pažangią patentuotą technologiją, kuri pasižymi labai dideliu nuotekų valymo efektyvumu. Mūsų moderni gamyba, aukštos technologijos įranga bei projektavimo skyrius leidžia teikti aukštos kokybės gaminius.
Mūsų technologija buvo užpatentuota ir sertifikuota PIA (išsamiausias nuotekų valymo technologijų testavimas) ir sėkmingai pritaikyta daugiau kaip 200 realiuose nuotekų valymo įrenginiuose visame pasaulyje.
Naudojamas bekvapis valymo procesas vyksta mažame plote, kurio sąnaudos ir eksploatacinės išlaidos yra nedidelės.
WTR procese nuotekos apdorojamos anaerobinėmis ir aerobinėmis sąlygomis su antrine sedimentacija, siekiant atskirti apdorotą vandenį ir aktyvųjį dumblą antrinio nusodinimo rezervuaruose.

Technologinį procesą sudaro anaerobinė, anoksinė ir aeracinė zonos, jame yra antrinis nusodintuvas. Anaerobinė zona kartu su anoksine zona yra vertikalaus labirinto dalys.

Apdorojimo procesas vyksta mažos apkrovos aktyvavimo sistemoje. Ji leidžia visiškai nitrifikuoti azoto taršą, po to seka denitrifikacija ir tuo pat metu biologinė defosforizacija (nitrifikacija leidžia oksiduoti redukuotas azoto formas, denitrifikacija paverčia jas azoto oksidu ir laisvuoju azotu, denitrifikacijos anglies šaltinis yra pati organinė tarša nuotekose).
Šis valymo režimas, kai įranga veikia su didele veikliojo dumblo koncentracija, leidžia pasiekti reikiamus vandens kokybės parametrus ir kartu stabilizuoti atskirtą veiklųjį dumblą. Šis metodas užtikrina, kad būtų pasiekti reikiami vandens kokybės parametrai ne tik suspenduotų kietųjų dalelių, bet ir azoto bei fosforo teršalų likučių atžvilgiu.
Sistema yra atspari apkrovos svyravimams ir užtikrina aukštą valymo efektyvumą, o išvalyto vandens kokybė svyruoja nedaug.

Denitrifikacijos zona (anaerobinė ir anoksinė zonos) yra vertikalus labirintas, kuriame nuotekos valymo proceso metu juda aukštyn ir žemyn. Taip vyksta natūralus hidraulinis nuotekų maišymasis su aktyviuoju dumblu.
Iš denitrifikacijos zonos nuotekos patenka į aeracijos zoną. Aeracija vyksta per vamzdinius aeratorius, kurie yra šios zonos dugne ir padeda išlaikyti dumblą suspensijos pavidalu. Orą tiekia kompresorius (orapūtė). Aeracijos zonoje taip pat vyksta nitrifikacijos procesai. Iš aeracijos zonos sumaišytas skystis teka į atskyrimo zonos dugną (antrinį nusodintuvą). Atskyrimo zonoje užtikrinama, kad sparčiai kylančios dumblo dribsniai būtų sustabdytos būtent tada, dribsniai tampa nejudančia (stacionaria) dumblo mase, kai gravitacinės ir kėlimo jėgos pasiekia pusiausvyrą. Nuotekos teka pro gerai suspaustą dumblo sluoksnį ir filtruojasi aukštyn bei išeina iš antrinio nusodintuvo. Didėjantis dumblo dribsnių kiekis nusileidžia į antrinio nusodintuvo dugną ir oro keltuvu grąžinamas į denitrifikacijos ir aeracijos zonas.